1% dla OSP

Wraz z nowym rokiem rozpoczął się okres rozliczeń z fiskusem dochodów, uzyskanych w poprzednim roku. Po raz czwarty możemy też jeden procent należnego podatku dochodowego przekazać, zamiast Państwu, dowolnej organizacji mającej status organizacji pożytku publicznego. W ten sposób mamy możliwość zdecydowania, w jaki sposób i przez kogo zostanie wykorzystany pobrany nam podatek, pomóc organizacji i nie stracić przy tym ani złotówki.

Z pieniędzy pozyskanych z 1% podatku od lat korzystają również Ochotnicze Straże Pożarne. Zdecydowana większość OSP nie posiada wprawdzie statusu OPP i nie można przekazywać środków bezpośrednio na ich rzecz, niemniej jednak posiada go sam Związek OSP RP. Wystarczy bezpośrednio na zeznaniu podatkowym wpisać nazwę OPP (w tym wypadku ZOSP RP), numer KRS (0000116212) oraz kwotę 1 % należnego podatku. Dodatkowo w polu przeznaczonym na informacje dla Urzędu Skarbowego, należy podać informację, że 1% podatku chcemy przeznaczyć na konkretna jednostkę i podać jej dokładny adres. Uważam, że jest to dobry sposób, aby wspomóc strażaków, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów i przy minimalnym nakładzie pracy. Możemy mieć przy tym pewność, że pieniądze nasze nie zostaną zmarnowane – nad sposobem ich wydawania czuwają oddziały wojewódzkie, na podstawie wydanego przez Oddział Główny wykazu wydatków. W roku ubiegłym jednostki z naszego województwa otrzymały do dyspozycji całość, czyli 100% wpłat dokonanych na ich rzecz.