Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018 – OSP Byczyna
2019

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP za rok 2018 odbędzie się w dniu 23 lutego 2019 roku o godz. 17:00 – I termin, o godz. 17:15 – II termin, w remizie OSP Byczyna przy ulicy Częstochowskiej 1.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności
5. Sprawozdanie finansowe
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący
8. Dyskusja
9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego
11. Zmiana Statutu OSP
12. Uzupełnienie składu Zarządu OSP
13. Wolne wnioski
14. Zakończenie zebrania

Related posts

Leave a Comment