III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – OSP Byczyna
2019

III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Ruszyła III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, głosować można od 10 do 25 września.

Głosujesz na 1 zadanie powiatowe i subregionalne.

Głosować może każdy mieszkaniec powiatu kluczborskiego bez ograniczeń wiekowych.

Klikamy w link i wybieramy powiat kluczborski: Karta do głosowania  

Następnie,
1. Wybieramy zadanie o zasięgu subregionalnym:

  ” Doskonalenie Strażaków subregionu OLESNO KLUCZBORK NAMYSŁÓW „

Zadanie dotyczy przeprowadzenia cyklu warsztatów edukacyjnych z zakresu: gaszenia pożarów wewnętrznych dla strażaków ochotników z powiatu oleskiego, namysłowskiego i kluczborskiego. Aby warsztaty były pełnym przygotowaniem zorganizowane zostaną w 2 etapach: teoretycznym i praktycznym. Edukacja w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa ludzi subregionu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia. Praktyczne ćwiczenie usprawni działanie i pomoże w prawdziwych działaniach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki OSP. Poprzez warsztaty osoby pomagające innym narażając własne zdrowie i życie zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności do ratowania innych.

2. Wybieramy zadanie o zasięgu powiatowym:

  ” Akcja dla Serca 3 „

Projekt ten przewiduje dostawę:

a) defibrylatorów AED do: OSP Wojsławice, OSP Proślice, OSP Nasale, OSP Kujakowice Górne, OSP Bażany, Wołczyński Ośrodek Kultury, OSP Wąsice, OSP Wierzbica Górna,  w sumie 8 szt.,

b) kapsuł zewnętrznych na defibrylatory AED do: OSP Bąków, OSP Szymonków , OSP Szum, OSP Skałągi, OSP Wierzbica Dolna, OSP Paruszowice, OSP Chocianowice, OSP Lasowice Małe, OSP Lasowice Wielkie, OSP Gronowice, w sumie 10 szt.,

c) fantomów oraz kompletu elektrod szkoleniowych do: OSP Byczyna, OSP Kostów, OSP Roszkowice, OSP Jakubowice, OSP Janówka, OSP Biadacz, OSP Bogacica, OSP Kujakowice Dolne, OSP Borkowice, OSP Łowkowice, OSP Wołczyn,  OSP Gierałcice, OSP Komorzno, OSP Jasienie, OSP Ciarka, OSP Laskowice, w sumie 16 zestawów.

Related posts

Leave a Comment