Zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu Honorowych Dawców Krwi – OSP Byczyna
2019

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu Honorowych Dawców Krwi

Zarząd klubu Honorowego Dawcy Krwi przy Ochotniczej Straży Pożarnej zwołuje zebranie sprawozdawczo-wyborcze za lata 2016/2019 w dniu 13.12.2019 r. o godzinie 18:00 w budynku OSP przy ulicy Częstochowskiej 1.

Zapraszamy wszystkich krwiodawców do przybycia na zebranie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybranie komisji: Mandatowej, Uchwał i Wniosków, Wyborczej i Skrutacyjnej
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad
 4. Zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania i wyborów
 5. Sprawozdanie z działalności za okres kadencji
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności ustępującemu Zarządowi
 8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 9. Ustalenie liczby wybieranych członków Zarządu jednostki podstawowej PCK na kadencję 2020/2023
 10. Przeprowadzenie wyborów na Prezesa Zarządu jednostki podstawowej PCK
 11. Przeprowadzenie wyborów na Członków Zarządu jednostki podstawowej PCK
 12. Przeprowadzenie wyborów na Delegata na Zjazd Rejonowy PCK ( zgodnie z Uchwałą Zarządu Oddziału Rejonowego PCK)
 13. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa
 14. Wnioski i dyskusje nad nimi
 15. Zatwierdzenie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
 16. Zamkniecie zebrania

Related posts

Leave a Comment