Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019 – OSP Byczyna
2020

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019

ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYCZYNIE informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019 odbędzie się 29 lutego 2020 roku o godzinie 17 w sali OSP.  Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, 
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Sprawozdanie z działalności OSP,
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz plan finansowy na rok 2020,
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
7. Sprawozdanie z działalności klubu HDK PCK ,
8. Sprawozdanie z działalności orkiestry dętej ,
9. Informacje o działalności spółdzielni socjalnej „Perunica”,
10. Dyskusja merytoryczna nad sprawozdaniami,
11. Uchwalenie planu pracy OSP na rok 2020,
12. Wolne wnioski,
13. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy,
14. Zakończenie obrad.

Related posts

Leave a Comment