Sprzęt wart 68 tys. zł trafił do jednostek OSP z gminy Byczyna – OSP Byczyna
2020

Sprzęt wart 68 tys. zł trafił do jednostek OSP z gminy Byczyna

We wtorek 29 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie przekazany został sprzęt ratowniczo-gaśniczy wszystkim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Byczyna. Zakup sprzętu kosztował 68 100 zł.

Gmina Byczyna otrzymała z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dotację celową w wysokości 67 300 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakup tego sprzętu współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wkład własny gminy wyniósł 800 zł. 

Z pozyskanych środków zakupiono 33 hełmy strażackie, 18 par butów strażackich oraz 3 radiostacje nasobne.

Wieczorem przed remizą OSP Byczyna, Naczelnik wraz z Prezesem przekazali 12 hełmów i 5 par butów dla strażaków, którzy najaktywniej uczestniczą w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Related posts

Leave a Comment