Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OSP Byczyna – OSP Byczyna
2021

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OSP Byczyna

W sobotę 19 czerwca 2021 r. o godzinie 17:00 na sali OSP w Byczynie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym ustępujący Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie podsumował swoją 5-letnią kadencję.

Otwarcia zebrania dokonał druh Prezes Artur Grzyb, który na wstępie powitał przybyłych gości w osobach:

– st.kpt. Łukasz Olejnik Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku,

– druh Lucjan Kędzia Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP,

– Iwona Sobania Burmistrz Byczyny.

Po przywitaniu zaproszonych gości oraz przybyłych członków OSP Byczyna, uczciliśmy minutą ciszy pamięć zmarłych strażaków.

Przewodniczącym zebrania został wybrany jednogłośnie dh Karol Grzyb, który przedstawił porządek tegorocznych obrad.

Ustępujący zarząd przedstawił:
– Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2020,
– Sprawozdanie finansowe za rok 2020
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
– Sprawozdanie z działalności klubu HDK PCK,
– Sprawozdanie z działalności orkiestry dętej,

Podczas zebrania nasz długoletni skarbnik Kazimierz Grygier został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Związku OSP RP. (Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP). Druh Kazimierz nie ukrywał wzruszenia podczas wręczania mu tak ważnego medalu. Drugim uhonorowanym strażakiem został Marcin Czech, który otrzymał brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa. Wręczenia medali dokonali zaproszeni goście oraz Prezes OSP w Byczynie Artur Grzyb. Druhom jeszcze raz gratulujemy odznaczeń.

Działając na podstawie statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze dokonało wyboru:

Zarządu OSP w składzie:
Prezes – Gorczowski Grzegorz
Wiceprezes Naczelnik – Michał Kojder
Zastępca Naczelnika – Krzysztof Chałupczyński
Skarbnik – Łukasz Robakowski
Sekretarz – Kamil Musiałek
Gospodarz – Adam Walczak
Członek zarządu – Arkadiusz Jankowski
Członek zarządu – Damian Zawierta

Komisji Rewizyjnej OSP w składzie:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marek Osada
Sekretarz – Przemysław Musiałek
Członek Komisji – Karol Grzyb

Nowy zarząd chciałby podziękować ustępującemu zarządowi za 5-letnią kadencję, podczas której zostało pozyskane wiele nowego sprzętu w tym fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Ogromne podziękowania należą się druhowi prezesowi Arturowi Grzyb, który niejednokrotnie reprezentował naszą jednostkę podczas różnorakich uroczystości na terenie gminy, powiatu oraz na szczeblu wojewódzkim.

Related posts

Leave a Comment