Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2021 – OSP Byczyna
2022

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2021

W sobotę 19 marca 2022r. o godzinie 18:00 na sali OSP w Byczynie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze na którym zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie podsumował poprzedni rok i przedstawił zakres prac na bieżący rok.

Otwarcie zebrania dokonał druh Prezes Grzegorz Gorczowski , gdzie na wstępie uczciliśmy minutą ciszy pamięć zmarłych strażaków. Po minucie ciszy Prezes przywitał zaproszonych gości w osobach:

  • mł. bryg. Łukasz Olejnik zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku ,
  • druh Lucjan Kędzia Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP.

Po wybraniu przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków odczytano porządek zebrania a następnie sprawozdania:

  • Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2021,
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2021,
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  • Sprawozdanie z działalności klubu HDK PCK ,
  • Sprawozdanie z działalności orkiestry dętej ,
  • Sprawozdanie z działalności spółdzielni socjalnej „Perunica”,

Po dyskusji merytorycznej nad sprawozdaniami odczytano plan pracy i plan finansowy na rok 2022.

Podczas zebrania druh Kazimierz Grygier oraz druh Artur Grzyb dostali podziękowanie za wieloletnią działalność, pomoc, wsparcie oraz wkład i zaangażowanie włożone w Ochotniczą Straż Pożarną w Byczynie. Druh Arkadiusz Jankowski został odznaczony medalem Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia za oddanie 12 litrów krwi.

Odznaczonym strażakom serdecznie gratulujemy.

Related posts