Inspekcja gotowości operacyjnej 2022 r. – OSP Byczyna
2022

Inspekcja gotowości operacyjnej 2022 r.

We wtorek 24 maja o godzinie 13:33 zostaliśmy zaalarmowani przez dyżurnego Stanowiska Kierowania KP PSP w Kluczborku. Po odebraniu zgłoszenie okazało się, że przeprowadzana jest inspekcja gotowości operacyjnej.

Po kilku minutach zastęp wyjechał przed remizę. Na alarm stawiło się ogólnie 9 druhów.

W pierwszej części sprawdzono gotowość samochodów, jak i sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych. Sprawdzono także wszelką dokumentację.

Następnym punktem IGO było prowadzenie działań podczas pożaru wewnętrznego w budynku wielorodzinnym.

Po przyjeździe na miejsce zabezpieczono teren prowadzonych działania, a kierujący działaniem ratowniczym w wyniku rozpoznania potwierdził treść założenia ćwiczeń.

Do budynku weszła rota z nawodnioną linią gaśniczą wyposażona w aparaty ochrony układu oddechowego. Strażacy w trakcie przeszukania natknęli się na osobę poszkodowaną bez funkcji życiowych.

Osoba została natychmiast ewakuowana i przekazana drugiej rocie, która zajęła się udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy w tym między innymi resuscytacji krążeniowo oddechowej.

Po zakończonych ćwiczeniach przygotowano sprzęt do kolejnej akcji i po chwili oddechu przystąpiono do napisania testu wiedzy teoretycznej.

Inspekcję oceniono na 5 z wynikiem ogólnym 93 na 100 możliwych punktów.

Inspekcji dokonali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w składzie:
– mł. bryg. Łukasz Olejnik – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku
– st. kpt. Patryk Szklanny – Zastępca Dowódcy JRG Kluczbork

Related posts