Budowa pumptrack w Byczynie – OSP Byczyna
2024

Budowa pumptrack w Byczynie

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie
Partnerzy projektu: Gmina Byczyna, Ośrodek Kultury w Byczynie

Umowa o dofinansowanie: zawarta w dniu 2 listopada 2023 r. w Opolu.
Nr umowy: 01062-6935-UM0811731/23
Całkowite koszty zadania wg. umowy o dofinansowanie: 309.794,00 zł
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020: 309.794,00 zł (100 % kosztów kwalifikowalnych).
Całkowite koszty zadania po wyborze wykonawców zadań wg. aneksu do umowy o dofinansowanie: 424.150,00 zł
Realizacja zadania: 2023-2024 r.

Opis zadania:

Operacja ma na celu utworzenie elementu infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Byczyna poprzez budowę pumptrack w Byczynie. Pumptrack to obiekt służący do rekreacji dla dzieci i młodzieży. Głównie użytkowany jest jako tor rowerowy. Pumptrack powstaje jako element byczyńskiego kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Starym Parku w Byczynie – w sąsiedztwie skate parku, placu zabaw, kortu tenisowego. Z inicjatywą taką wyszła do gminy i byczyńskich strażaków nieformalna grupa adeptów jazdy i akrobacji rowerowych. 

Pumptrack budowany jest w miejscu istniejącego przestarzałego wyeksploatowanego sztucznego lodowiska. Byczyńscy adepci jazdy rowerowej i akrobacji rowerowych nie mają miejsca, oprócz skate parku, w którym mogli ćwiczyć i spędzać wolny czas. W związku z tym animatorzy życia społeczno – kulturalnego na terenie gminy Byczyna (gmina i Ośrodek Kultury) wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Byczynie, dla której jednym z celów statutowych jest „wychowanie dzieci i młodzieży”, już w 2021 r. rozpoczęli wspólne działania na rzecz budowy pumptrack.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlanych budowy toru dla roweru oraz wyposażenie placu w elementy dodatkowe: dwa kosze na śmieci i stojak dla rowerów, a także lampy oświetleniowe wraz z kamerami monitoringu. Na torze przewidziano nawierzchnię bitumiczną, która umożliwi szybką jazdę po torze.

Obiekt będzie dostępny nieodpłatnie jako część rekreacyjnego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Starym Parku w Byczynie.

Wykonawca: Usługi Koparkowe Piotr Marona, 46-243 Bogacica, Bażany, ul. Leśna 13. 
Nadzór inwestorski: Biuro projektowe ProPat mgr inż. Patrycja Jezela-Nawrat, ul. Kościuszki 10, 46-300 Olesno

Fotografie przed realizacją:

Related posts

Leave a Comment