WYNAJEM AUTODRABINY

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI ZWIĄZANE Z:

– Wycinka wolno stojących drzew
– Przycinanie konarów i gałęzi
– oraz wynajem autodrabiny z koszem na potrzeby wynajmującego

Koszt wynajmu autodrabiny wraz z operatorem to 200 zł/h