ZARZĄD OSP I KLUBU HDK

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie

Prezes: Grzegorz Gorczowski

Wiceprezes Naczelnik: Łukasz Grzyb

Zastępca Naczelnika: Krzysztof Chałupczyński

Skarbnik:

Sekretarz: Michał Siec

Gospodarz:

Członek zarządu:

Członek zarządu:


Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący:

Sekretarz:

Członek:


Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy OSP Byczyna

Prezes: Kazimierz Grygier

Z-ca Prezesa: Kamil Rokicki

Sekretarz: Przemysław Musiałek